23 augustus 2017

Efficiënt verbruiken

Batterijen voor optimalisatie van het eigen verbruik

Een huisbatterij zonder dat je zonnepanelen hebt is nuttig omdat je dan bijvoorbeeld de stroom die je afneemt kan beperken op 16A en toch 40A ter beschikking hebben in de woning. Dit is onder andere het geval bij de stroom die een boot aan wal kan krijgen of de stroom die beschikbaar is in een vakantiepark of op een camping. Als de huisbatterij hiervoor ingesteld staat zal hij bij hoger verbruik een deel uit het net nemen en een deel uit de batterijen en als je terug minder verbruikt zal hij de stroom uit het net gebruiken om de batterijen terug bij te laden.

Bij dit systeem heeft de netbeheerder een voordeel en dat kan zich voor de gebruiker laten voelen in de schommelende elektriciteitsprijs. Je kan op tijdstippen dat de stroom minder kost de batterijen opladen en op de momenten dat de stroom duur is eventueel zelfs volledig afkoppelen. Momenteel is er enkel een prijsverschil tussen dag- en nachttarief maar in de toekomst zullen mogelijk meerdere tijdzones met verschillende tarieven in één dag zitten.

Soms wordt de mogelijkheid aangehaald dat de netbeheerder de batterijen zal subsidiëren. We veronderstellen dan wel dat de netbeheerder de batterijen ook op afstand zal aansturen en er stroom uit zal nemen als hij die nodig heeft en ze opladen als er een overaanbod is van stroom.